מי אדיר – איציק דדיה – מילים

מי אדיר על הכול,

מי ברוך על הכול,

מי גדול על הכול,

מי דגול על הכל.

הוא יברך את החתן ואת הכלה.

Related to: