מה נעשה – איציק דדיה – מילים

ואנחנו לא נדע מה נעשה
כי עליך עינינו