אין יאוש בעולם – איציק דדיה – מילים

רבינו שאג בקול גדול – אין שום יאוש בעולם כלל
מצווה גדולה להיות רק בשמחה כל היום בשמחה תמיד

Related to: