תגיד שלום – איציק דדיה – מילים

Say Hello, Say Goodbye

תגיד שלום לכל אדם

גם בזמנים הכי קשים

בסוף כולנו בני אדם

גם בלילות, ובימים

כשכולנו נפגשים

Say Hello, Say Goodbye

לכל אדם שאתה מכיר

 

עושה שלום במרומיו

הוא יעשה – שלום, סלאם, על כולם

עושה שלום במרומיו

הוא יעשה- שלום, סלאם, שלום…

Related to: