רק אמונתי

רק אמונתי אל תיקח ממני
ענני כי אני עבדך
ענני כי אני עבדך

רק אמונתי אל תיקח ממני
ענני כי אני עבדך

רק אמונתי אל תיקח ממני
רק אמונתי אל תיקח

שמע קולי ככלות כוחי
רק אמונתי אל תיקח ממני

כי ממך הכל ומידך נתנו לך
רק אמונתי אל תיקח ממני

קל האמונה בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות
ואמונתך בלילות

Related to: