כוכבים

יש לך ת'יום הזה לנצח בו הכל,
לשבור גלים להתגבר על מכשול
תדע שכל יום הוא לא עוד סתם יום
והשמים נפתחים לך לכל חלום.

כוכבים נופלים, אבל אנחנו מתחזקים
כי זו האש שלנו היא בנשמתנו ואנחנו יחד מבקשים.
שבדרכים, גם אם טועים, מתבלבלים
היום הזה שלנו, תכוון אותנו אל הדרך שנאיר
את כל העולם.

ואם רצת קצת מהר, לברוח לא להישאר
לנסוק מעל אל עוד כוכב שזוהר.
עכשיו צועד, יד ביד רק איתך.
ותראה האור עולה מתוך החשיכה.

אם תסתכל על השמים שצבועים כחול,
תראה באופק יש תקווה וגם אתה יכול.
היום זו התחלה תשכח מה שהיה.
גם אם תראה לפעמים…