יבשה שלי – מילים

Lyrics:
‏יש ימים מאד קשים
אני עומד מול הים
‏רואה את העולם
‏יש ימים, מה לעשות בידיים קשורות
‏יש ימים ויש ימים

‏יש ימים, אני פוחד
‏כי לפני ים סוער
‏מאחורי אויב
‏יש ימים, מה לעשות הידיים קשורות
‏יש ימים ויש ימים

‏ובני ישראל הלכו ביבשה ‏בתוך הים
‏כן, אני מבקש מימך
‏תן לי את היבשה
‏ ‏שאני אוכל להיות איתך
‏תן לי את היבשה שלי

Translation:
There are very hard and difficult days
As I stand opposite the sea
Contemplate the world
There are such days, what can one do with tied hands
There are days and there are seas

There are days that I fear
In front of me, a stormy sea
The enemy from behind
There are these days, what can one do…

And the Jewish people walked on dry land in the middle of the sea
So yes, I ask of You
Please give me my dry land
So that I can be with You

Related to: