בליבי תפילה – איציק דדיה – מילים

ובליבי תפילה, מתוכי אני אשירה,
את קולי אשא, עד סוף, עד השחקים,
ובעיני תקווה, את דמעתי אסתירה,
רק לך אקרא, מתוך העמקים.

והיושב למעלה, בוחן חדרי ליבי,
לתפילתי הקשיבה, קבל אותי אבי,
פניך אל תסתירה, אסוף את דמעתי,
השיבני ואשובה, רצה אהבתי

Related to: