האלבומים שלי

הסינגלים שלי

איציק דדיה - בואי בשלום
איציק דדיה - בואי בשלום
איציק דדיה - מלחמות
איציק דדיה - מלחמות
איציק דדיה - בדרך לאומן
איציק דדיה - בדרך לאומן
איציק דדיה - אחד מי יודע
איציק דדיה - אחד מי יודע
לשון הרע לא מדבר אלי
לשון הרע לא מדבר אלי
איציק דדיה - שוויון בנטל
איציק דדיה - שוויון בנטל
איציק דדיה - מדוע
איציק דדיה - מדוע
איציק דדיה - הללוי-ה
איציק דדיה - הללוי-ה
איציק דדיה - יש פה מסיבה
איציק דדיה - יש פה מסיבה
איציק דדיה - אני אוהב לטייל
איציק דדיה - אני אוהב לטייל
איציק דדיה - קול ברמה נשמע
איציק דדיה - קול ברמה נשמע
איציק דדיה - אשר ברא
איציק דדיה - אשר ברא
איציק דדיה - רבי נחמן
איציק דדיה - רבי נחמן
איציק דדיה - ציירתי שמש / Itzik Dadya - Tsiyarti Shemesh
איציק דדיה - ציירתי שמש / Itzik Dadya - Tsiyarti Shemesh
איציק דדיה - החייל הזה של אמא
איציק דדיה - החייל הזה של אמא
איציק דדיה - אבינו
איציק דדיה - אבינו
איציק דדיה - השבעתי
איציק דדיה - השבעתי
הכל טוב / Hakol Tov
הכל טוב / Hakol Tov
איציק דדיה - בר יוחאי
איציק דדיה - בר יוחאי
אגו / Ego
אגו / Ego
איציק דדיה - נכספתי / Itzik Dadya - Nichsafti
אלוקי נשמה / Elokay Neshama
איציק דדיה - כוכבים / Itizk Dadya - Kochavim
איציק דדיה - נושא תפילה | Itzik Dadya - Nos'e Tfila

Publisher: Mr stybel stybel | Mail:[email protected]